Qumulus
niste prijavljeni
niste prijavljeni
niste prijavljeni
niste prijavljeni
34.201.121.213
34.201.121.213
Prijava

Qumulus je spletna in mobilna storitev, ki omogoča zajem in spreminjanje različnih vrst podatkov ter njihov izvoz v standardni obliki.

Zajem poteka z uporabo vnaprej pripravljenih obrazcev prek spletne aplikacije v brskalniku ali namenske mobilne aplikacije na napravah Android. Ob vsakem zajemu se podatki sproti shranijo v oblak in so uporabnikom stalno na voljo.

Več o storitvi dobite na www.3-port.si/qumulus.
Za dodatna vprašanja glede dostopa in uporabe aplikacije pišite na qumulus@3-port.si.


Več o storitvi
Mobilni dostop
Spletni dostop

Zajem, pregled in spreminjanje podatkov kadarkoli in kjerkoli so naloge, ki jih lahko opravimo z mobilno napravo. Ker verjamemo, da je za dobro opravljeno delo bolj kot tehnologija pomebna vsebina dela, posvečamo svoj čas enostavni in učinkoviti uporabi tehnologije, ki mora postati samoumeven in nemoteč del vsakdanjega dela. Prepričani smo, da mora biti priprava obrazcev za mobilno delo tako enostavna, da jo je moč opraviti zgolj z opisom nalog in podatkov, ki jih potrebujemo v mobilnem delovnem okolju.

Prav zato smo pripravili mobilno storitev Qumulus, kjer lahko:

 • V neobvezujočem pogovoru z našim strokovnjakom opišete delo ali posredujete morebitne obstoječe obrazce (tudi na papirju), ki bi jih želeli zajemati ali pregledovati mobilno.
 • Pridobite dostop do spletne storitve za poljubno število uporabnikov.
 • Kadarkoli in kjerkoli opravljate naloge na pametnem telefonu, tablici ali prenosnem računalniku.
 • Sproti preverjate količino vašega opravljenega dela, lahko tudi dela vaših sodelavcev.
 • Množico podatkov kadarkoli prenesete k sebi in jo po želji uporabite za nadaljnje delo.

Kako do storitve:

 • Storitev je namenjena registriranim uporabnikom za mobilno zajemanje podatkov na terenu.
 • Za dodatne informacije o storitvi, registracijo za uporabo ali za dodelitev preizkusnega uporabniškega imena in gesla, nam napišite vaše kontaktne podatke na qumulus@3-port.si.
 • Podatkovni del sistema Qumulus lahko namensko povežemo tudi z obstoječimi informacijskimi sistemi, ki jih uporabljate pri poslovanju ali razvijemo dodatne aplikativne rešitve po vaših željah.

 • Aplikacija za mobilni dostop je razvita za uporabo na napravah Android. Dostopna je na uradni tržnici Google play.
 • Za uporabo aplikacije potrebujete uporabniško ime in geslo, zato morate biti prej naročeni na storitev.
 • Mobilni dostop podpira uporabo dodatnih funkcionalnosti naprave (zajem črtne kode, GPS pozicije, fotografijo, zvočni posnetek).
 • Aplikacija omogoča takojšnji pregled aktualnega seznama dokumentov, iskanje po seznamu oziroma filtriranje seznama, vnos novih dokumentov, pregled vsebine in spreminjanje obstoječih dokumentov. Vse spremembe se ažurirajo takoj in so lahko vidne več uporabnikom hkrati na mobilnih napravah in v spletni aplikaciji prek brskalnika.
 • Mobilna aplikacija se lahko poveže s storitvijo v oblaku prek mobilnega omrežja 3G ali lokalnega omrežja Wi-Fi. Zaradi možnosti zajema večje količine podatkov (slike in zvok), smo aplikaciji dodali možnost ločenega shranjevanja podatkov, ki bi lahko povzročili preveliko količino prometa po omrežju 3G. Aplikacija lahko s prenosom "večjih" podatkov počaka dokler se ne vrnemo v pisarno oz. v prostor, kjer je na voljo lokalno (in veliko cenejše) omrežje Wi-Fi. V takem primeru sama zazna lokalno omrežje in poskrbi, da se preostali zajeti podatki samodejno shranijo v oblak.
 • Spletni dostop je namenjen izvozu podatkov ter centralnemu pregledovanju uporabnikovih podatkov, zajetih s katerimkoli vnaprej pripravljenim obrazcem.
 • Dostop imajo le uporabniki, ki so že naročeni na storitev.