Mapa

Mapa

MAPA je področje v aplikaciji, ki je namenjeno za prikazovanje aktiviranih grafičnih slojev. Za premikanje po mapi in za pridobivanje podatkov iz mape so na razpolago različna orodja. Med več aktiviranimi sloji, ki so prikazani v mapi, lahko izberemo en sloj po katerem izvajamo poizvedbe. V spodnjih vogalih mape se nahaja merilo trenutnega prikaza ter gumb za prikaz legende v mapi uporabljenih oznak.

Velikost mape lahko poljubno spreminjamo:

a) s spreminjanjem velikosti okna celotne aplikacije,
b) s premikanjem levega roba mape levo-desno,
c) s premikanjem spodnjega roba mape gor-dol, na račun velikosti prostora rezerviranega za rezultate poizvedb.

Opozorilo: Ob spremembi velikosti okna, aplikacija izgubi zgodovino vsebine Mape.

Merilo prikaza

Merilo Merilo prikaza trenutne vsebine mape je navedeno v spodnjem levem vogalu mape. Merilo se ustrezno zvezno spreminja s spreminjanjem oddaljenosti točke gledanja. Pri posameznih aplikacijah je lahko območje od najmanjšega do največjega merila tudi omejeno, tako da točke gledanja ne moremo poljubno približati ali oddaljiti.

Legenda

Legenda Prikazani objekti na slojih so označeni z različnimi barvnimi ali šrafiranimi simboli. S premikom kazalca miške nad napis "Legenda", se odpre legenda oznak, ki so na trenutno vključenih slojih. V primeru, da je oznak v legendi več, kot jih je možno naenkrat prikazati, se v vogalih legende pojavita smerni puščici gor-dol. Po legendi se premikamo gor ali dol tako, da kazalec približamo eni od smernih puščici.

Referenčna mapa

Referenčna mapa

Referenčno mapo lahko uporabimo za hitri skok na drugo področje tako, da kliknemo na novo željeno pozicijo. Točka, kjer smo v referenčni mapi kliknili, bo prikazana v sredini MAPE, merilo prikaza bo ostalo nespremenjeno.

Referenčna mapa prikazuje celotno področje, ki ga pokriva aplikacija ter v sorazmernem merilu izsek, ki ga trenutno opazujemo v MAPI.

Referenčna mapa je postavljena v spodnji levi vogal okna aplikacije. Njene velikosti se ne da spreminjati.