Grafični sloji

SKUPINE SLOJEV Grafični sloji so sestavljeni iz vektorskih ali rasterskih podatkov, zapisanih v različnih formatih. 3MAP prikazuje v mapi sliko, ki je sestavljena iz enega ali več grafičnih slojev ali skupin grafičnih slojev, ki so aktivirani oz. trenutno vključeni za prikazovanje.
Podatki v grafičnih slojih so lahko:
 • TOČKE točke,
 • LINIJE linije ,
 • POLIGONI ploskve,
 • SLIKE slike,
 • TOČKE labele (opisi, anotacije),
 • SKUPINA skupina več slojev, tematika.
Več slojev je lahko združeno v skupino slojev, ki so predstavljeni s simbolom SKUPINA SLOJEV. Skupine slojev in sloji so lahko, v odvisnosti od tematike, gnezdeni v poljubno globoko drevesno strukturo. Drevesno strukturo strojev lahko razširimo ali skrčimo:
 • RAZŠIRI GRUPO s klikom na znak 'plus' skupino RAZŠIRIMO,
 • SKRČI GRUPO S klikom na znak 'minus' skupino SKRČIMO.

Izbor slojev za prikazovanje (aktiviranje):

Sloj izberemo za prikazovanje v mapi s klikom na gumb posameznega sloja. Če je sloj že bil izbran, ga s ponovnim klikom izključimo za prikazovanje:
SLOJ JE IZBRAN Sloj JE IZBRAN za prikaz
SLOJ NI IZBRAN Sloj NI IZBRAN za prikaz
Skupino slojev izberemo oz. izključimo s klikom na gumb skupine slojev. Za dejanski prikaz v mapi nato kliknemo na gumb za osvežitev prikaza:
VSI SLOJI V SKUPINI SO IZBRANI VSI sloji v tej skupini slojev SO IZBRANI za prikazovanje
NOBEN SLOJ V SKUPINI NI IZBRAN NOBEN od slojev v skupini NI IZBRAN za prikazovanje
NEKATERI SLOJI V SKUPINI SO IZBRANI NEKATERI sloji v skupini SO IZBRANI. Tak izbor smo lahko opravili le znotraj razširjene drevesne strukture.

Uporabnik s pomanjkljivo nameščenim kontrastom ali osvetljenostjo zaslona si lahko pri prepoznavanju, kateri sloj je vklopil ali izklopil, pomaga s pomočjo očesa (ikono pred oznako sloja/skupine), ki je odprto, polodprto ali zaprto.

Osvežitev prikaza:

OSVEŽI MAPO
Novo izbrani sloji bodo prikazani v mapi ob naslednji osvežitvi slike. Osvežitev slike v mapi se izvede z uporabo kateregakoli orodja za navigacijo, ki sliko premakne. Sliko lahko osvežimo tudi s klikom na gumb za osvežitev vsebine Osvežitev slike. Aktivna ikona opozarja, da je bila narejena sprememba v izboru slojev za prikaz in zato trenutno prikazano stanje v mapi ne ustreza novim nastavitvam.

Omejitve prikaza:

Čeprav smo sloj izbrali za prikazovanje in osvežili sliko v mapi, še ni nujno, da bodo objekti sloja tudi vidni v mapi. To je odvisno od gostote podatkov. Zaradi berljivosti slike, se objekti na določenem sloju lahko prikažejo šele, ko je merilo prikaza v ustreznem območju. To dosežemo s približanjem točke gledanja oziroma, če smo preblizu, z oddaljevanjem točke gledanja.
Večje število za prikaz aktiviranih slojev pomeni tudi večjo količino podatkov, ki jih mora strežnik obdelati, kar lahko vpliva na čas priprave slike.

Izbor sloja za poizvedbe IZBOR ZA POIZVEDBE PO SLOJU:

Sloji, ki imajo na gumbu trikotno oznako IZBOR ZA POIZVEDBE PO SLOJU, vsebujejo podatke, o katerih lahko poizvedujemo. S klikom na oznako izberemo tisti sloj, na katerem želimo uporabljati orodja za delo s podatki. Ta orodja delujejo le nad slojem, ki je tudi izbran/aktiviran za prikazovanje v mapi:
 • LAYER_ON_ON Orodja za poizvedovanje lahko uporabljamo, ker je sloj aktiviran za prikazovanje in hkrati izbran za poizvedovanje.
 • LAYER_ON_OFF Orodij za poizvedovanje ne moremo uporabljati, ker sloj ni aktiviran (ni izbran za prikazovanje).
 • LAYER_OFF_ON Orodij za poizvedovanje ne moremo uporabljati, ker sloj ni izbran za poizvedovanje.
 • GROUP_ON_OFF Orodja niso na razpolago, ker noben sloj v skupini ni aktiviran za prikazovanje.
 • GROUP_ON_ON Znotraj skupine je en sloj izbran za delo s podatki in nekateri so tudi aktivirani za prikazovanje. Če nam orodja za poizvedovanje niso na razpolago, preverimo, ali je v skupini sloj s katerim želimo delati, tudi aktiviran za prikazovanje.

Filter za prikaz podmnožice objektov na sloju OZNAKA FILTRA NA SLOJU :

Ikona OZNAKA ZA FILTER NA SLOJU na gumbu sloja (npr. Sloj s filtrom) označuje, da je na sloju vgrajen filter za objekte sloja. S filtrom lahko nastavimo, da se bo pri pregledovanju vsebine sloja prikazala le izbrana podmnožica objektov tega sloja.
S klikom na ikono za filter OZNAKA FILTRA NA SLOJU, odpremo seznam filtrov. Filtri so organizirani v drevesno strukturo. S klikom v vejo drevesa, ki je označena z ikono FILTER V DREVESU, izberemo filter.

Z izborom filtra, se seznam filtrov ponovno zapre. Naziv vključenega filtra se pojavi poleg imena sloja. Za prikaz objektov v mapi, moramo osvežiti sliko v mapi, sloj pa mora biti aktiven (izbran) za prikazovanje.
Filter izklopimo z izborom filtra "Noben" v seznamu filtrov.

IZBOR FILTRA NA SLOJU

Opomba: Čeprav smo sloj izbrali za prikazovanje in osvežili sliko v mapi, še ni nujno, da bodo objekti sloja tudi vidni v mapi. To je odvisno od omejitev prikazovanja v mapi (merilo prikaza).

Osnovni podatki o sloju (metapodatki)PODATKI O SLOJU :

POKAŽI PODATKE O SLOJU Za vsak sloj podatkov lahko pogledamo njegove osnovne podatke (uradni naziv sloja, avtor podatkov, stanje ažurnosti podatkov). Podatki se izpišejo v tabelarični obliki v oknu za rezultate poizvedb pod mapo, npr.:
METAPODATKI O SLOJU

Projekti IZBIRA PROJEKTA :

Projekti omogočajo enostaven in hiter dostop do slojev, ki jih potrebujemo za rešitev neke naloge. Projekt je poljubna množica skupin in slojev, ki jih združimo in jim določimo naziv. Ko je projekt vključen, vidimo v drevesu samo skupine in sloje, ki so del projekta.

Projekti so na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Uporabimo jih lahko s klikom na koren drevesa slojev, ki vsebuje gumb IZBIRA PROJEKTA. Menu projektov vsebuje sledeče sklope:

IZBIRNI MENU PROJEKTOV
 • Sklop z možnostjo izbire vseh slojev, ki so na voljo. Izbiramo lahko med vsemi sloji, do katerih imamo dostop ali čisto vsemi sloji, med katere spadajo tudi sloji, do katerih nimamo dostopa in so onemogočeni.
 • Sklop, ki vsebuje lastne projekte. Te projekte dodajamo in urejamo sami. Pregledovalnik 3MAP samo pri uporabi lastnih projektov hrani tudi zadnjo nastavitev njihovih vidnih slojev in aktivnega sloja za poizvedovanje.
 • Sklop za skupne projekte, ki so na voljo več uporabnikom hkrati. Te projekte dodaja administrator sistema. Skupne projekte lahko samo uporabljamo, ne moremo pa jih urejati. V kolikor želimo prilagoditi tak projekt, lahko naredimo kopijo (ki se prestavi med lastne projekte) in si jo nato prilagodimo po željah.
 • Sklop, ki omogoča urejanje trenutno izbranega projekta ali dodajanje novega projekta. Menu za urejanje projektov vsebuje akcije za dodajanje, kopiranje, brisanje in urejanje vsebine projektov. Naštete akcije so lahko omogočene ali onemogočene odvisno od trenutno izbranega projekta.

Uporaba projektov je enostavna. S klikom na gumb IZBIRA PROJEKTA v korenskem vozlišču drevesa izberemo enega izmed projektov, ki so našteti v meniju. Po izbiri se drevo spremeni tako, da vsebuje zgolj skupine in sloje iz trenutno izbranega projekta, korensko vozlišče drevesa pa vsebuje njegov naziv in novo ikono IKONA PROJEKTA.

Če ponovimo klik na korensko vozlišče, lahko izberemo drugi projekt ali pa uredimo vsebino projekta, ki nam jo ponudi meni pod akcijo "Uredi".

UPORABA PROJEKTOV

Z urejanjem vsebine projekta določimo naziv projekta ter vse skupine in sloje, ki spadajo v projekt. To storimo v urejevalniku projektov, ki vsebuje celotno drevo v katerem izbiramo primerne sloje. Do urejevalnika projektov pridemo z eno od izbir v meniju, ki so opisane v prejšnjih alinejah.

Urejevalnik slojev omogoča sledeče akcije:

UREJEVALNIK PROJEKTOV
 • SHRANI shrani: shranimo projekt, ki ga trenutno urejamo.
 • PREKLIČI prekliči: prekličemo urejanje projekta in zavžemo morebitne spremembe.
 • DODAJ VSE dodaj vse: v projekt dodamo vse skupine in sloje.
 • ODSTRANI VSE odstrani vse: iz projekta odvzamemo vse skupine in sloje.
 • RAZŠIRI VSE razširi vse: razširimo drevesno strukturo (odpremo vse skupine).
 • SKRČI VSE skrči vse: skrčimo drevesno strukturo (zapremo vse skupine).
 • UREDI NAZIV uredi naziv: s klikom na korensko vozlišče začnemo urejati naziv projekta. Spremembo naziva potrdimo s pritiskom tipke ENTER, prekličemo pa jih s tipko ESCAPE.
 • DODAJ dodaj: sloj bo dodan v projekt.
 • ODSTRANI odstrani: sloj bo izvzet iz projekta.

Če želimo čim krajši (in preglednejši) projekt, lahko vanj dodamo samo sloje brez skupin, v katerih se nahajajo. S tem lahko sicer kompleksno drevo slojev spremenimo v enostaven seznam, kjer so zahtevani sloji takoj na voljo za uporabo.

Pripomočki za nastavljanje okna s sloji:

SKRČI VSE SKUPINE
 • s klikom na ikono skrčimo prikaz razširjene drevesne strukture slojev v skupine
RAZŠIRI VSE SKUPINE
 • s klikom na ikono prikažemo vse sloje v drevesni strukturi
RAZŠIRI NAZIVE SLOJEV
 • s klikom na ikono raztegnemo opise slojev na dolŠino najdaljšega besedila, ki se pojavlja v imenu sloja
PONASTAVI NAZIVE SLOJEV
 • s klikom na ikono skrčimo opise slojev na najmanjšo možno širino, to je na širino referenčne mape, ki se nahaja pod sloji

Poljubna nastavitev širine in višine okna s sloji:

PREMAKNI DESNI ROB Širino okna s sloji si lahko poljubno nastavimo. S klikom zgrabimo navpično črtkano črto in jo povlečemo v desno. Ožanje okna je omejeno s širino referenčne mape
PREMAKNI SPODNJI ROB Višino okna s sloji lahko prilagodimo (npr. večji prostor za prikaz mape ali večji prostor za prikaz rezultatov poizvedb). S klikom zgrabimo spodnji rob mape in ga pomaknemo navzdol oz. navzgor.