Ozadje

Kaj je 3MAP ?

3MAP je sistem za prikazovanje poljubnih poslovnih podatkov, ki so vezani na geografski prostor. Omogoča izgradnjo uporabnikovim potrebam in podatkom prilagojenih namenskih aplikacij, ki temeljijo na 3MAP pregledovalniku. Do posameznij aplikacij na strežniku dostopamo s standardnim spletnim brskalnikom, ki podpira Java 1.1. Ključne lastnosti so:

Sistem je razvit na temeljih strežnika prostorskih podatkov MapServer (©1996-1999 Regents of the University of Minnesota).

Kje lahko uporabimo 3MAP?

Povsod, kjer želimo podatke prikazati na zemljevidu. V mnogih poslovnih podatkih se posredno ali neposredno pojavlja tudi povezava z geografskim prostorom (npr. naziv kraja, hišni naslov,ipd). Ta omogoča, da tudi druge podatke vežemo na različne grafične podlage (razni zemljevidi, aerofotoposnetki tal, načrti ulic, komunalnih napeljav itd…) zapisane v različnih formatih. Do podatkov lahko tako dostopamo s "klikanjem" po prostoru.

Zakaj?

Podatki prikazani v prostoru so lahko uporabniku preglednejši in bolj razumljivi. Lahko pokažejo tudi dodatne informacije, ki so opazne šele, ko jih opazujemo v povezavi s prostorom.

Kako?

Z uporabnikom (lastnikom podatkov) se pogovorimo o njegovih željah in potrebah po pregledovanju in iskanju njegovih podatkov. Svetujemo tudi, kateri uradni geokodirani podatki in grafične osnove so potrebne za njihovo prikazovanje. Pomagamo v postopku pridobivanja le teh pri lastnikih teh podatkov (Geodetska uprava, Ministrstva, različne organizacije-producenti geokodiranih podatkov,...). Sodelujemo v pripravi uporabnikovih poslovnih podatkov tako, da jih je možno povezati z grafičnimi osnovami. Glede na vsebino podatkov lahko omejimo dostop (prijava), pripravimo kriterije za poizvedbe in iskanja ter jih sestavimo v novo aplikacijo na namenskem strežniku. Podatki so uporabnikom takoj dostopni preko interneta ali intraneta s spletnim brskalnikom.

Pokličite nas za dodatno predstavitev!