Uporabne povezave:
Zakon o vrtcih
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Vloga za znižano plačilo vrtca
Vpis in plačilo ter cene programov v vrtcih
Informativni izračun razreda za znižanje plačila vrtca
Korak 1/4
Izračun razreda za leto 2011

Vnesite število družinskih članov:


Izračun razreda je le informativne narave. Do odstopanj lahko pride v tistih občinah, ki upoštevajo dodatne olajšave, kot npr. letno odplačilo stanovanjskih kreditov, ipd.

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč na podlagi odločbe CSD, so plačila vrtca oproščeni.

V primeru uveljavljanja znižanega plačila vrtca za obdobje tekočega koledarskega leta se za ugotavljanje dohodkov družine upoštevajo podatki o dohodkih, prejetih v predpreteklem koledarskem letu.
© 2007 - 2024 3 PORT Koper