iVrtci - informativni izračun razreda znižanega plačila vrtca

iVrtci je brezplačna javna spletna aplikacija, ki vrne informacijo o razredu znižanega plačila vrtca glede na podatke o dohodkih v družini in premoženju družine, ki jih vnese uporabnik sam.

Vzpostavljena je bila leta 2007 in je bila v rabi do leta 2012, tako da je bila za vsako leto nastavljena lestvica razredov bruto letnih dohodkov družine, lestvica zvišanja razredov zaradi premoženja družine ter drugih parametrov za obračun.

S 1. 1. 2012 stopi v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A), ki prinaša bistvene spremembe v postopku obračuna in vrednotenja premoženja družine, ki pa jih ta aplikacija ne podpira več.

Grafikon prikazuje število opravljenih informativnih izračunov med januarjem 2008 in decembrom 2011.
Največ izračunov je bilo 6133 v januarju 2011.

3 PORT d. o. o.

Ta stran uporablja piškotke. Več o piškotkih.