Javni prostorski podatki občine Piran (tudi za mobilne naprave)

(Slika mobilne različice)

Uporaba pregledovalnika javnih prostorskih podatkov q3MAP/JP

  • Glede na napravo, ki jo uporabljate, boste dobili spletno ali mobilno različico q3MAP-a.
  • q3MAP izbere jezik, ki ga imate nastavljen v svojem brskalniku.
  • q3MAP vsebuje t.i. tematske sklope s prednastavljenim izborom slojev za prikaz.
  • Na levem robu so skrita orodja za prikaz poljubnih slojev in metapodatkov, za spremembo vrstnega reda slojev in prosojnosti posameznih slojev. Odprete jih s klikom na ikono OdpriLevo na levem robu oz. s pritiskom na ikono OdpriLevo v mobilni različici.
  • Polje za iskanje išče vedno le po parcelah, ulicah in naslovih, ne glede na izbrane sloje.
  • Mobilna različica q3MAP podpira tudi uporabo GPS oz. prikaz vaše lokacije na terenu.

Opozorilo: podatki so informativni!
Uradna interpretacija je v pristojnosti navedenih uradov.

Viri podatkov:

Občina Piran (urada UGDT, UOP), Geodetska uprava RS (GURS), Poslovni register (AJPES).

Za vstop v q3MAP kliknite na izbrani tematski sklop:

Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

iNUSZ - informativni izračun NUSZ:

Spletna aplikacija iNUSZ za poljubno lokacijo v občini Piran vrne informacijo o številu točk za opremljenost, namembnost in izkoriščenost, višino zneska plačila ter navede merila za določitev točk.

Pri izračunu so uporabljeni parametri iz občinskega odloka ter prostorski podatki območij NUSZ in opremljenosti zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami:

Informativni izračun komunalnega prispevka

iKOPR - informativni izračun KOPR:

Spletna aplikacija iKOPR za poljubno lokacijo v občini Piran vrne informacijo o višini komunalnega prispevka glede na obračunsko območje, velikost parcele, neto površino objekta in vrsto dejavnosti:

spacer