Pomoč: 3MAP, q3MAP slo
Aiuto: 3MAP, q3MAP ita

Zasnova namenske rabe prostora v občini Piran

3MAP/NRP - pregledovalnik namenske rabe prostora:

3MAP/NRP prikazuje slike planske namenske rabe prostora v občini. Slike so pridobljene z digitalizacijo grafičnih prilog občinskega prostorskega plana.

Opozorilo: Prikaz namenske rabe je zgolj informativen!

Pojavljajo se številna odstopanja, ki so posledica prenosa karte, izdelane na osnovi TTN (temeljnega topografskega načrta) v merilu 1:5000 v digitalno obliko. Za vse informacije glede namenske rabe posamezne parcele je pristojen Urad za okolje in prostor Občine Piran (UOP).

Viri podatkov:

- Občina Piran - Urad za okolje in prostor (UOP),
- MOP - Geodetska uprava RS (GURS) ,
- AJPES - Poslovni register Slovenije (AJPES).

Uporaba pregledovalnika:

Kaj potrebujemo, Navodila za uporabo, Znani problemi.

Javni prostorski podatki občine Piran (tudi za mobilne naprave)

q3MAP/JP - pregledovalnik prostorskih podatkov:

q3MAP/JP je poenostavljen GIS pregledovalnik, ki se prilagodi uporabi na terenu s pametnimi mobilnimi napravami. q3MAP ne podpira vseh funkcionalnosti, ki ste jih navajeni s klasi─Źnim pregledovalnikom 3MAP.

Opozorilo: podatki so informativni! Uradna interpretacija je v pristojnosti navedenih uradov.

Viri podatkov:

- Občina Piran - uradi UGDT, UOP,
- MOP - Geodetska uprava RS (GURS),
- AJPES - Poslovni register Slovenije (AJPES).

Uporaba pregledovalnika q3MAP:

  • q3MAP je dostopen s spletnim brskalnikom na osebnem računalniku in na mobilni napravi,
  • glede na napravo, ki jo uporabljate, boste avtomatično dobili spletno ali mobilno različico q3MAP-a,
  • v obeh različicah imate na voljo t.i. tematske sklope, s prednastavljenimi aktivnimi sloji,
  • q3MAP zaženete z izborom tematskega sklopa,
  • izbiranje aktivnih slojev v tematskem sklopu, metapodatki slojev ter spreminjanje vrstnega reda in prosojnosti slojev je skrito na levem robu q3mapa. V spletni različici jo odkrijete s klikom na gumb OdpriLevo, v mobilni različici pa s pritiskom na gumb OdpriLevo
  • orodje za iskanje išče vedno le po parcelah, ulicah in naslovih, ne glede na izbrane sloje,
  • informacijo o objektu (če obstaja) dobite s klikom na objekt,
  • mobilna različica q3MAP podpira tudi določitev vaše lokacije na terenu.
  • kratka navodila za uporabo spletne aplikacije q3MAP dobite v aplikaciji s klikom na gumb Kratka navodila

Za vstop v q3MAP kliknite na izbrani tematski sklop:

Javni prostorski podatki občine Piran

3MAP/JP - pregledovalnik prostorskih podatkov:

3MAP/JP omogoča pregledovanje in poizvedovanje po javnih prostorskih podatkih občine Piran ter nanje vezanih ostalih javnih podatkih. Zasnova namenske rabe je prikazana v ločenem pregledovalniku 3MAP/NRP

Opozorilo:
Podatki so informativni! Uradna interpretacija je v pristojnosti navedenih uradov. Pri tolmačenju si poglejte metapodatke sloja ter upoštevajte kvaliteto podatkov (natančnost, popolnost ter datum stanja).

Viri podatkov:

- Občina Piran - uradi UGDT, UOP,
- MOP - Geodetska uprava RS (GURS),
- AJPES - Poslovni register Slovenije (AJPES).

Uporaba pregledovalnika: Kaj potrebujemo, Navodila za uporabo, Znani problemi.

Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

iNUSZ - informativni izračun NUSZ:

Spletna aplikacija iNUSZ za poljubno lokacijo v občini Piran vrne informacijo o številu točk za opremljenost, namembnost in izkoriščenost, višino zneska plačila ter navede merila za določitev točk.

Pri izračunu so uporabljeni parametri iz občinskega odloka ter prostorski podatki območij NUSZ in opremljenosti zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami:

Informativni izračun komunalnega prispevka

iKOPR - informativni izračun KOPR:

Spletna aplikacija iKOPR za poljubno lokacijo v občini Piran vrne informacijo o višini komunalnega prispevka glede na obračunsko območje, velikost parcele, neto površino objekta in vrsto dejavnosti:

spacer