Domov  
Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Piran skladno z veljavnim  odlokom
Izračun NUSZ
Naselje
Ulica
Hišna številka
Namen
Površina m2
  
Koriščenje
objekt je koriščen
Olajšava
uporaba alternativnih virov energije
 
gradnja objekta v značaju lokalnega graditeljstva
  
  
Kratka navodila
Izpolnite vse zahtevane podatke. Pri ulici morate vnesti točen uradni naziv ulice (npr.: CANKARJEVA ULICA ali pa del imena, npr.: CANKAR)

Pojasnilo: Hišna številka se tu uporablja za določitev točne geografske lokacije zemljišča v katastrskih načrtih. Na osnovi točne geografske lokacije je nato možno ugotoviti konkretno opremljenost zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami ter druga merila za določitev višine nadomestila.

Izračun za določeno lokacijo lahko tudi simulirate, tako da spreminjate namembnost zemljišča in površino.

 
© 2021, 3 PORT d.o.o. | O piškotkih