Domov  
Informativni izračun komunalnega prispevka v občini Piran je skladen z  odlokom, s pričetkom veljave 12.3.2016.
Izračun KOPR
Kratka navodila
Katastrska občina
Parcela
Površina parcele
Površina objekta
Vrsta objekta
  
  
Za določitev obračunskega območja izberite katastrsko občino in vpišite številko parcele oz. številko parcele/podelilka.

Če ne želite, da se upošteva privzeta površina parcele iz Zemljiškega katastra, vpišite površino parcele (npr. površina po parcelaciji). Vpišite ničlo, če želite dobiti izračun za dozidave ali nadzidave objekta v enem koraku.

Vpišite neto tlorisno površino objekta (seštevek vseh tlorisnih površin). Pri dozidavah ali nadzidavah vpišite le neto tlorisno površino novo dograjenih površin, če želite dobiti izračun v enem koraku.

Vrsta objekta določa faktor dejavnosti. Če vrste objekta ne izberete, bo upoštevan osnovni faktor dejavnosti 1.

OPOZORILO: Informativni izračun ne upošteva izjem, ki so v odloku podane opisno ali nimajo podlage v trenutno implementiranih GIS slojih. Zato si prosimo dodatno poglejte izjeme v odloku (13., 15., 16. in 19. člen). Za točen izračun KP pokličite na tel. 05/6710 364.

 
© 2021, 3 PORT d.o.o. | O piškotkih